Werken en studeren

Heb je een deeltijdse of voltijdse job, maar wil je graag een diploma hoger onderwijs aan je cv toevoegen? De EhB heeft voor verschillende professionele en academische opleidingen een traject uitgewerkt dat de  combinatie werk en studie mogelijk maakt. Het gaat (op dit moment) om de volgende opleidingen:

Management, bedrijven en toerisme

 • Professionele bachelor Office Management

Gezondheid en Maatschappij

 • Professionele bachelor Sociaal Werk
 • Professionele bachelor Verpleegkunde
 • Professionele bachelor Vroedkunde

Milieu, Groen en Stad

 • Professionele bachelor Landschaps- & Tuinarchitectuur
 • Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Onderwijs

 • Professionele bachelor Onderwijs: Kleuteronderwijs
 • Professionele bachelor Onderwijs: Lager Onderwijs

Wetenschap, Technologie & ICT

 • Professionele bachelor Toegepaste Informatica
 • Master Industriële Wetenschappen, afstudeerrichting Elektronica ICT

De EhB biedt twee vormen van werktrajecten aan:

 1. Werktrajecten die inhoudelijk identiek zijn aan hetprogramma van de dagopleiding. Je doorloopt dus hetzelfde programma van 180 studiepunten.
 2. Verkorte werktrajecten voor als je al een diploma hoger onderwijs hebt, over relevante ervaring beschikt of andere kwalificaties bezit in het gekozen studiedomein. Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, kun je contact opnemen de EVC-coach (voor EVC’s) of de trajectbegeleider (EVK’s) van de opleiding die je wilt volgen. Als blijkt dat je voor vrijstellingen in aanmerking komt, dien je een EVC- of EVK-dossier in. Meer informatie over EVC en EVK vind je op www.ehb.be/evcevk. Voor beide vormen van werktrajecten is het einddiploma uiteraard identiek aan dat van de dagopleiding.

Om de combinatie studie - job haalbaar te maken, wordt het aantal contacturen beperkt tot een minimum. Afhankelijk van de opleiding die je kiest, vinden de lessen plaats op zaterdag of tijdens de avond. Bij een aantal opleidingen worden de lessen gebundeld in één werkdag per week of in twee halve dagen. Het spreekt voor zich dat je naast het bijwonen van lessen en practica ook aan zelfstudie moet doen. Hierbij kun je rekenen op een uitgebreide coaching. Via het digitaal leerplatform kun je bovendien deelnemen aan oefensessies, zodat je jezelf kunt evalueren. Meer informatie over deze werktrajecten en contactgegevens vind je op de EhB-website: http://www.erasmushogeschool.be/werken-en-studeren

Heb je sociaaljuridische vragen over arbeidscontracten, aantal werkdagen, loon, belastingen, kinderbijslag of verzekering, dan kun je terecht bij SOVEhB. Bel Angelique op 02/526 86 03 of mail haar op job@sovehb.be.